KAÇANDOLLI SHËRBIMET

Ne dekadën e fundit, Auto Kacandolli LLC ka investuar në teknologji, hapesirë punuese, trajnimin e personelit, mjeteve dhe pajisjeve të punës.

SHËRBIMET TONA PËRFSHIJNË

  • Shërbimi automjeteve dhe mirëmbajtje
  • Inspektimit teknik
  • Riparime mekanike
  • Riparime elektrike
  • Riparime dhe ngjyrosje
  • Nderrimin e gomave, riparimin dhe balancimi
  • Furnizim me pjesë rezervë
  • Transporti i mjeteve nga dhe në punëtori

Objektivi ynë është që të ofrojë shërbime efektive dhe efikase në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtarisht.