Operimet

Ne dekadën e fundit, Auto Kacandolli LLC ka investuar në teknologji, hapesirë punuese, trajnimin e personelit, mjeteve dhe pajisjeve të punës. Auto Kacandolli Shpk është kompani private që ofron shërbime të tilla si:

Shërbimi automjeteve dhe mirëmbajtje
Inspektimit teknik
Riparime mekanike
Riparime elektrike
Riparime dhe ngjyrosje
Nderrimin e gomave, riparimin dhe balancimi
Furnizim me pjesë rezervë
Transporti i mjeteve nga dhe në punëtori
Objektivi ynë është që të ofrojë shërbime efektive dhe efikase në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtarisht.

Garancioni

Auto Kacandolli Shpk, për territorin e Kosoves eshte i autorizuar që të bëjë riparimin dhe ndërrimin e pjesëve në garancion për këto brende:

Mercedes-Benz – Vetura
SUZUKI- Vetura dhe Motorra
YAMAHA- Motorra
Punëtoria posedon pajisjet e nevojshme dhe obligative për diagnoza të veturave dhe motorrëve për: Mercedes-Benz, SUZUKI dhe YAMAHA. Ne gjithashtu mbështesim në këto veprime edhe klientët të cilët janë përkohësisht në Kosovë dhe kanë dëmtime të pjesëve motorrike apo elektrike ose ndërrime obligative qe i sygjeron prodhuesi.